26.01.2007

Ravit d. 26.1.14

Kære Mie!

Herrens Naade og Fred være med dig. Allerførest min hjærteligste Tak for dit kære Brev og Kort. Jeg kom atter tilbage fra Angel paa Lørdag. Det var en helt iteresant Tur, der var mange smukke Hengste at se. I Loit havde de det ogsaa godt, jeg skulde hilse mange gange fra dem. Rasmine havde ogsaa spurgt efter! hvor vi dog hvare blevne kjænte. I Vogelsang var jeg ikke denne Gang.

Paa Søndag har vi jo stor Fest i Bollerslev. Maa jeg inbyde dig min kære Mie, til at komme paa Lørdag-Aften helst med 616 Taaget, hvis det kan lade sig gjøre. Det vilde glæde mig meget om du kan.

Angaaende dette hvad Fru Engel sagde, kan jeg svare: det passer vel ikke helt rigtig, ti det var dog ikke godt, om jeg ikke kunde merke, at du holdt af mig. Dog inden Forlovelsestiden da vilde jeg helst at der intet hvar at merke, men den Tid er jo forbi. Men kære Mie lad os passe paa for, at Jesus ikke bliver nommer To, lad ham blive den Første og den Siste for os. Ja kære Mie det er min daglige Bøn for os, at han maa rense og lutre vor Kærlighed til hverandre, og bevare os for Fristelser af lavere Natur. Men at vi i Jesus, maa blive dygtiggjorte til al god Gjærning, ti uden mig kunde i slet intet gjøre. O kære Mie hvor er det godt at vi har en levende Frelser, som vi kunde ty til, med vore Anligender være sig i Sorg eller Glæde.

Moder og Marie har travlt med at sy og hækle. Moder syer Sengelagener til min Udstyr. De sidder og vilde gjærne diktere lidt for mig, dog jeg skriver uforhindret efter mit eget Hoved. Sybordet har jeg nud ferdig, er nud ved at lave en Køkenhylde til Krukker. Jeg har ikke været saa meget paa Verkstædet i Vinter, for jeg er jo bleven lidt vidtløftig i den sidste Tid. Du har mosked merket det? Den 30te er det min Broder Peters Fødselsdag om du vil skrive: Ard. Vogelsang pr. Kappeln. De kærligste Hilsener fra din tro hengivne Georg.

Lev vel, og paa Gjensyn paa Lørdag aften. Skriv om du kommer.

Mange Hilsener fra Moder og Marie, og Tinne.

0 kommentarer: