09.01.2007

Ravit d. 9.1.14.

Min kæreste Marie!

Vor Herres Jesu Christi Naade være med dig. Allerførst mange TAk for sidst, det var ellers deilige Dage vi forlevede sammen i Julen. Hvorledes gaar det dig lille Mie er du kommen til dig selv igjen eller tager du dygtig at Medisinflasken? jeg har nesten ikke begyndt at arbeide endnu. Tinne reiste paa Tirsdag og i Gaar var det Moders Fødselsdag tilmed hver Aften Bedemøder. Vi merker Herrens nærhed i denne Tid, der er dog en Kraf deri, naar Guds Børn samles til Bøn. Der lægges dog enkelte hist og hær til Menigheden. Herre gør du os ret brendende i Aanden for dit Riges Arbeide. I har det jo vist ogsaa godt dernede i Haderslev. Ja kære Marie lad os bede Herren om at han vil gøre os stille saa at han kan gøre sit Arbejde paa vore Hjærter og at han vil holde os nede paa det ymyge Stade, i Støvet for Frelseren græder, saa for i vor Jesum i tale, ti Roserne vokse i Dale. Ja kære Marie lad os altid blive der. Jeg har lige været en lille Tur ude paa Marken, det var ellers koldt men det er jo sundt ude i den friske Luft, jeg gik og tænkte paa, naar Du og jeg kommer til at bo sammen derud, det maa blive smukt at have et Eget Hjem og saa saadan en lille sød En som Du at være sammen med (ikke?) Ja motte Herren give os af sit overbærede Sind at vi kan bære over med hverandres Svagheder og hjælpe hinanden tilrette i alle Ting og altid i Stort og Smodt at lægge det frem for Herren. Du kan tro jeg tænker meget paa dig kære lille Mie og beder Jesus om at han vil bevare dig føre og lede dig. Jeg beder dig om ogsaa at lægge mig frem for Naadens Trone og samme med mig bede om, at Herren maa bevare mig, og føre mig paa sine Hveje. Paa Søndag faar vi Besøg fra Sølvig-Mølle, det kunde da have været rart, at have dig hær lille Mie, men jeg maa jo holde ud, ene. I Eftermiddag skal vi over til Chr. Hinrichsens, der er jo Bedemøde i Jolderup i Aften hos C. Hansen. Du kan nok forstaa min kære Mie at vi er ikke kommen til Ro endnu. Moder er ved at passe til saa jeg maa slutte denne Gang for at blive fertig med hende.
Mange kærlige Hilsener fra din Egen tro Georg.
Den yndigste rose er funden er skrevet af Brorson og synges oftest på den kendte melodi af Joseph Klug fra 1542. I Sønderjylland brugte man nogle gange en anden melodi, kendt som Abild-melodien. Lyt til Den yndigste rose er funden på den sønderjyske melodi.

0 kommentarer: