21.05.2007

Ravit d. 21.5.14.

Min kære Mie!

Denne Gang maa du tage til takke med et Kort, da jeg ingen Tid har jeg skriver nud efter Sengetid. Joh. og Tinne var hær i Gaar og i dag, og i Eftermiddag kom Peter og sin unge Mand med hjem fra Bollerslev, de bliver til Lørdag. Om Formid­dagen kærer jeg Mælkevognen i denne Uge for J. Vibe, da han er i København. Idag har vi faaet Inbydelsen til Bryllup paa Torsdag d. 28. Kl. ½ 10 og skulde jeg paa det hjærteligste indbyde dig. Jeg venter dig saa paa Onsdag Eftermiddag eller Aften du skriver jo vist med vilket Tog du kommer. Jeg glæder mig storligen dertil min kære Mie. Igaar Eftermiddag var jeg en lille Tur i Quorp. Moder var jo reist til Braklum, det er ikke saa læt for dem, vi vil bede for dem kære Mie. De havde ikke hørt fra Moder endnud. Jeg skulde Hilse dig naar jeg skrev. Nud maa du haved Godnat min Skat, du længes jo vist efter at høre fra mig. Lev vel med Jesus og paa Gensyn paa Onsdag. De kærligste Hilsener fra din egen tro hengivne Georg.

Du hilses fra Moder og Peter.

0 kommentarer: