12.05.2007

Ravit d. 12.5.14.

Min kære elskede Mie!

Allerførst min hjærteligste Tak for dit Kort og dit kære Brev. Du venter jo vist med Smerter efter et Par Ord fra mig. Det er i Middagstimen, og vil jeg saa lade mine Tanker dvæle lidt hos dig. Du kan tro at jeg længes ofte efter dig saa jeg tit gjerne vilde give en Daler om jeg kunde tage dig i mine Arme og trykke dig til mit Bryst. Nu maa du ikke blive kjed af det og lenges for slemt efter mig i din nye Plas, naar jeg skriver saaledes, men tro mig det vil være mig en Glæde den Dag, da jeg kan føre dig, som min ungdoms Hustru in i mit Hjem, jeg glæder mig nud allerede dertil, motte saa Jesus drage med in og være vor Ven og vor Raagiver, u­den ham da vilde det dog blive tomt og øde, thi har vi kun ham, saa har vi alt hvad Hjærtet kan hær begjære. Du kan tro der er Liv ude paa min Mark nud en 80 Stykker er der, de 50 er mine saa du kan jo forstaa at jeg har noget at se til, det er med glæde og tak til Herren, naar jeg gaar rundt paa min Mark, og seer, hvad han har givet og anbetroet mig, og Herren hjælper mig at jeg maa forvalte det, som en tro Husholder. Ja kære Mie det er nok vær at tage ham med i Rejningen. Nud er Moder helt rask igjen, de er Jo nud ved at gjøre rent til Pinsen. Anna Callesen er hær i Dag. Du hilses mange Gange fra dem. Paa Søndag var jeg til Husflidsudstil­ling. Mange skønne Ting er der bleven lavet i Vinter, mange smukke Sange, og et klart Guds Ord af P. Bruhn og Lærer Christensen, fik vi at høre, vort Basunkor var ogsaa medvirkende. Herren vil ogsaa lade denne Gjærning tjene til sit Riges frem­me, vi har lige købt 2 Instrumenter en Bas og et Thenorhorn til 230 M saa vort Kor er nud i stor Gjæld, men Jesus vil ogsaa nok hjælpe os over den blot han maa faa Æren. Jeg glæder mig meget til, at du snart kommer op til os. Nud maa jeg vel slutte denne Gange da Kl. snart er 2. De kærligste Hilsener fra din tro Georg.

0 kommentarer: