21.04.2007

Ravit d. 21.4.14.

Kære elskede Mie!

Allerførst mange Tak for dit lange kære Brev. Det var en fornuftig Tanke af dig, at fordrive Tiden, mend at skrive til mig. Du kan tro at jeg havde en dejlig Dag paa Søndag, sammen med gamle Kammerater og Brødre i Herren, var i Slesvig Kl 8.4

Kl 9 begynte Dagen med Andagt. Vi havde den Glæde at have en Ober-Loitnant i­blandt os, hans Navn var Gravenhorst han er fortiden i Haderslev du har kanske hørt tale om ham. Herren har dog Venner af alle Samfundslag. Der var ogsaa 4 Feld­væbber fra 84erne og saa vare vi 15 ehemalige Gardisten. Parolen var erløst zum dinst. Det var helt interesant at høre hvad den Enkelde havde oplevet i sin Tje­nestetid. Om Aftenen var der Teaften hvor ogsaa vor Soldatersekretær Gaasmann tal­te jeg hørte kun Gaasmanns Tale saa motte jeg gaa til Toget. Jeg vil fortælle mig mere udførlig naar jeg besøger dig. Du er vel nud godt igang igjen, efter Ferien. Marie vil have at jeg skal holde Andagt nud, for hun er træt. Morgen skal jeg til Ravstæt Marke, derfor Godnat.


Den 23. April. Godmorgen min lille søde Skat. Nud vil jeg allerførst ønske dig af Hjærtet Herrens rige Naade og Velsignelse til denne din 23 aarige Fødselsdag. Jeg beder Gud om at han i det kommende Aar vil føre dig, som hidintil, paa sine de ret­te Veje, og være din Beskytter og Beskjærmer. Ja kære Mie vi har en trofast Fader at anbefale hverandre til. Han er trofast som gav Forjættelsen han skal og gjøre det. I Gaar var jeg i Rapstedt, din Fader og Grevsens var der ogsaa. Det var jo ikke saa godt med Moder endnud. Vi vil bede Jesus om at han vil hjælpe hende. I Aftes vare vi i Volderup til Møde, hvor P. Jørgensen og Thiesen Haderslev talte Guds Ord, et intrængende Ord til arme Syndere om at tage mod den frie Naade i Chri­sti Blod. Moder ligger i Sengen endnud hun har faaet vaade Omslag og taget Medicin, det er dog Herren være takket nud lidt bædre. Moder og Marie ønsker dig ogsaa Her­rens rige Velsignelse. Nu maa jeg slutte, da jeg skal til Kontrol i Formiddag.


Læs Ef. 2.Kap. De kærligste Hilsener din tro hengivne Georg.


Her kan du læse .

0 kommentarer: