25.03.2007

Ravit d. 25.3.14.

Kære Mie!

Igaar var jeg i Quorp, skulde hilse mange Gange, de havde det rigtig godt, Moder var ogsaa rigtig glad igaar men i Forgaars havde det været meget daarlig. Jeg tror det er ogsaa meget fra Nerverne. Angaaende Bryllupsgaven mente de at vi hellere motte give noget Andet da de vel allerede havde 1½ Dusin. Det maa du jo saa be­stemme. Jürga havde nok brug for en Psalmebog. A. Callesen sagde at du kunde se en ud paa Mis-Boghandelen paa hendes Regning. De lader ogsaa Navn trykkes paa. Moder ligger i Sengen, hun er slemt forkølet. Ellers alt vel. Kærlig Hilsen og paa gjen­syn paa Lørdag. Din tro Georg.

0 kommentarer: