14.03.2007

Ravit d. 14.3.14.

Min Hjærtens kære Mie!

Atter er der snart hengaaet 8 Dage siden vi vare sammen, hvor Tiden den dog løber hurtig, og du begynder vist at vente efter Brev fra mig. Allerførst tak for Sist, det var ellers en deilig Søndag vi havde med hverandre, det glædede mig meget at du drog med hjem til os, og jeg tror ogsaa at det var dig en stor Glæde (ikke?) Jeg kunde ogsaa merke at det passede Festersens godt at vi kom. I disse Dage har Marie og jeg det ene, Moder er i Bollerslev hos N. Callesens, saa kan hun jo komme til Møde hver Aften. Torsdag Aften havde vi jo Familieaften med Sang og Musik, vor Præst og Thiesen talte Guds Ord. Thiesen talte ud fra de Ord, Tænk paa din Skaber i din Ungdom o.s.v. Ja det er godt at tænke paa sin Skaber i sin Ungdom og give Jesus sit hele fulde Hjærte i sine unge Aar, da Hjærtet endnud ikke er saa besnæret af Verden. Min kære Mie lad os takke Jesus for, at han fik os overtalet, og vi lod os overtale i vore unge Aar, at naar de Dage kommer om hvilke vi maa sige "vi har ikke Lyst til dem", vi da kunde forlade os trygt og med fuld Til­lid paa ham som har sagdt "som dine Dage er saa skal og din Styrke være. Er Gud for os vo kan da være imod os". Igaar Aftes havde vi et velsignet Møde, med P. Nissen og Richter som Talere. Richter talte først ud fra de Ord "Gud i Christo for­ligte Verden med sig selv" O.S.V. Det gjælder jo om, at der kommer en Forligelse istand, imellem Synderen og Gud, fra Guds Side er Forligelsen sket, formedels sin Søns Blod, det er med Synderen der skal komme og give Gud Haanden og sige: hær har du mig tag mig som jeg er, og Forligelsen er istand. P. Nissen talte over et Af­snit af Jesu Lidelseshistorie, Jesus i Getsemane. De Lidelser og Qualer Jesus har mottet gjennemgaa for at forsone Faderens Vrede, kan vi syndige Mennesker ikke tænke os. Forladt af sine Disiple, forraadt af Judas, fornægtet af Peter, ja for­ladt af selve sin Fader, og det altsammen for at sone vor Synd. Ja kære Mie, det altsammen for os, vi har nud frihed til at indgaa i Helligdommen ved Jesu Blod o hvor maa vi tiljuble ham Lov og Tak og Ære, det vil vi ikke glæmme kære Mie. Der var dog nogle i Aftes der gjærne vilde have det godt med Jesus, dem blev der ogsaa bedet med og for. I Aften forventer vi større Ting endnu det er vor stadige Bøn at Jesus maa faa rørt ved Hjærterne og at Syndere maa overgaa fra Død til Liv.

Nud er Været lidt bædre, saa jeg maa ud at arbeide. Derfor til Slut de kærligste Hilsener fra din tro Georg.


Som dine Dage er saa skal og din Styrke være. er et citat fra , selv om det i dag oversættes noget anderledes: Måtte din livskraft vare, så længe du lever. Linien er også kendt fra salmen Kun en dag, et øjeblik ad gangen. Lyt til "Kun en dag"

Er Gud for os vo kan da være imod os er et citat fra

Gud i Christo for­ligte Verden med sig selv er et citat fra

0 kommentarer: