03.03.2007

Ravit d. 3.3.14.

Min kæreste Mie!

Mange tak for dit kære Brev, som jeg modtog Idag, sant at sige, havde jeg rigtignok ventet lidt men det gør jo ikke noget, for naar man kan vente, kan man blive Konge af Sverrig, siger et gammelt Ordspraag. Du har altsaa antaget Plassen paa Ballegaard, ja vi maa vel nok tro at det saaledes er Herrens Vilje, jeg glæder mig saa ogsaa dertil kære Mie. Herren vil ogsaa der være din Hjælper. Jeg kom godt Hjem siste Mandag dog til Vogns blev det snart farlig. I Vognen, da de i deres Rus begynte at slaas, jeg saa at komme in i en anden Kupe, vor Farvandet var mere rolig, saa jeg kom godt fra det denne Gang. Ved saadanne Lejligheder kan man ret se, at Satan er en haar Herre at tjene. O hvor har vi ikke meget at takke Jesus for, at vi er blevne bevarede for sligt. I Eftermiddag skulde du bare have set mig, saa sort som en Skorstensfejer og saa vaad som en druknet Mus. Jeg var ved at saa Kunstgjødning og saa gav det sig til at rejne. Johann og jeg har nemlig byttet med 2 Enge, den skulde jeg jo saa have lidt i Kultur. I sidste Uge har jeg gravet den tør, jeg har endnud lidt Kunstgjødning til Morgen at saa, da det blev for slem med Rejnen idag, saa du kan vel forstaa at jeg aser ordentlig i det, kære Mie.

Det glæder mig meget at Moder nu er bleven gladere jeg har ogsaa hørt det ovre fra Bedsted, der var hun med til Møde. Der var der ogsaa stærk Røre. I neste Uge har vi Vækkelsesuge i Bollerslev fra Torsdag til Mandag, det er vor daglige Bøn, at Jesus vil velsigne denne Uge og give os en Vækkelse og at den maa begynde i vore Hjærter. Af dit Brev kan jeg forstaa at du længes lidt efter mig, jeg vil da gjøre dig den Glæde at besøge dig paa Søndag, om Gud vil Kl. ½9 i Haderslev, saa kan vi gaa til Kirke med hverandre.

Nud de kærligste Hilsener til dig min lille kære Mie fra din tro hengivne Georg.

0 kommentarer: