25.07.2007

Ravit d. 25.7.14.

Min allersødeste lille Mie!

Jeg sad en Lørdag Aften, og ventede ad dig, du lovede mig at komme vist, men du kom ej til mig. Vor gamle Degn siger ellers om denne Sang: det er en meget alvor­lig Sang, jeg ved ikke om du kjænder den, men ellers tænker jeg at du glæder dig over, at du ikke har det som hende i den omtalte Sang, om ogsaa vi venter og læn­ges efter at faa hinanden at se. Jeg vil derfor mildeligen forsikre dig om, at jeg endnue ikke har slaget dig af Sind men at du stesse er min allerkjæreste og søde­ste lille Brud. Forhaabendlig faar jeg ogsaa snart den Glæde at tage dig i mine Arme og trykke dig til mit Bryst og give dig et lille Sød et, du kan tro det længes jeg somme tider stærkt efter, du er dog for mig den bædste og kæreste blandt alle smaa Pigebørn.

I Eftermiddag har jeg kørt Moder og de gamle Tofts til Boller­slev, de rejste til Agerschau, N Callesens ogsaa. Min Plan er, at sykle Morgen For­middag, sammen med Georg først til Obening til Martin Jensen, og saa derfra, over Middag, til Agerschau og saa der, forhaabentlig at træffe sammen med min allerdy­rebareste Veninde, men jeg tror det næppe, før jeg ser det. Ja motte Jesus lade rejne med Strømme af Naade og Velsignelse, over sine Børn og over Søgende Sjæle at de maa fornemme den Fred som overgaar al Forstand, saa at denne Fest motte faa Evighedsbetydning for mange, Herren vil ogsaa hjælpe os Blæsere til, at vi maa blæ­se til sit Navns Ære og ikke tage Æren selv. I Gaar vare vi til Fødselsdag hos Ci­cilie hvor Familien var samlet, der manglede blot en, som jeg savnede meget, kan du gjætte hvem? Om Aftenen havde vi en opbyggelig Samtale over Rom. 8 hvor hærligt at der ingen Fordømmelse er for dem, som ere i Christus Jesus. Vederkvægels for Lægemet manglede der heller ikke noget af. Marie kommer lige fra Andreasses og skulde hilse fra Tinne, om jeg vilde hilse min Brud, og hendes Tante, sorartet (ikke) det er ellers en stor Nikse du har.

Nud begynder Folk ellers at klage over den megen Rejn vi faar det rejner jo ogsaa stærkt hver Dag og Højet bliver atter og atter gjennem vaad, vi mangler kun en 20 Læs, som alt staar i Stake saa det bli­ver vel nok godt Vejer at vi kan faa det bjærget Hjem. Nud begynder snart min den strammeste Tid da jeg skal til at rense Grøfterne men de er endnud saa fulde af Vand, jeg tror nok jeg tager en Daglønner i Aar saa bliver det ikke saa slemt med Kræaturene gaar det godt men jeg har ingen solgt endnud, Mund og Klovsygen breder sig mere og mere, men hidindtil er vi dog bleven forskaanet, den trækker sig mere om med Skoven for Faaddyrene har den ogsaa. Til Slut de kærligste Hilsener fra din tro hengivne G.C.Knudsen, Ravidt pr Bollersleben.


Hvor hærligt at der ingen Fordømmelse er for dem, som ere i Christus Jesus refererer til et citat fra

Lyt til "Det var en lørdag aften", som Georg leger med teksten til.

0 kommentarer: