05.07.2007

Ravit, 5.7.14.

Kære Mie!

Nud i Dag atter et par Ord til dig det bliver ellers snart for meget af det gode, saa mange Breve har jeg i alle mine Levedage ikke skrevet, som i det sidste halve Aar, men nud, godt saan jeg er dog alligevel glad derfor, du min allerkæreste jeg vilde ellers hellere tale mundlig med dig, eller sidde sammen med dig, som du skrev om, i Sofahjørnet. Nud staar Andreas og Cicilie lige ved Havelaagen. A siger nud har han nok faaet fat paa Pennen! skal jeg diktere nej jeg maa nok hellere lade det være, jeg havde ellers Munden sat derefter, men jeg skulde da hilse mange Gan­ge fra dem.

Hvorledes gaar det dig mæd dine Tænder har du faaet dem ud? mange tak for Kortet som du skrev jeg kan vist ikke kjende dig naar du nud faar dit nye Ge­bis, naar jeg da kan tøve saa længe, at jeg ikke overrasker dig en kønne Dag og seer dig som en Tandløs gammel een, men det gør nud aligevel kke noget om du in­gen Tænder har, jeg vilde dog tage dig i mine Arme og give dig et Kys.

Vi er nud i gang med Høet jeg har nud siddet paa Græsmaskinen siden Onsdag, og har mig nud snar til rette sat naar Gud vil, og Vejret bliver godt kan jeg blive færdig med mejen i denne Uge. I har jo vist ogsaa travlt hos eder med Høet, men det mærker du vel ikke meget til. Paa Torsdag kunde jeg ellers snart see hjem til Quorp, vi vare i Wollerup paa Vandsyn og kom vel langs om ved Stormsgaard og Havstedt, hvorledes de mon har det dethjemme i Quorp, du har vel hørt for nylig. Moder er ikke kommen fra Angel endnud det bliver dog tit ensomt naar Moder er forrejst og du er saa langdt borte derfor glæder jeg mig desdomere til den Tid da jeg altid maa have dig om mig og vi maa være alt for hinanden, vi synger jo ogsaa i Salmen det er saa yn­dig at følges ad for to som gjerne vil sammen være o.s.v. I Dag har jeg ingen stæ­der været til Møde, men i Aften vil jeg til Uglingemøde i Bollerslev, jeg er ellers svært forkølet det suser mig ordentlig ud af Ørene, men det er dog lidt bædre nud.

Saa vil jeg slutte for denne Gang og sige farvel til dig du min elskede Veninde og Læremester og lev vel med Jesus. Din Georg Knudsen.


Lyt til "Det er så yndigt at følges ad"

0 kommentarer: