28.06.2007

Ravit d. 28.6.14.

Min inderlig elskede Mie!

Atter vil jeg lade mine Tanker dvæle lidt hos dig, og allerførst takker jeg dig mange gange for sidst, det var en storartet Dag vi havde sammen, den var for mig rig paa Velsignelser, baade for at være sammen med dig min elskede og for at være sammen med Brødre og Søstre i Herren. Det var med Tak til min Herre da jeg drog Hjem, at han havde forundt mig den store Lykke, som han har skenket mig i dig, du min kære elskede Skat. Ja kære Mie, jeg maa nok sige at jeg faar mere og mere Kjærlighed til dig for hver gang vi kommer sammen det har jeg rigtig merket i de siste Dage jeg har længtes meget efter dig du min yndigste Rose, du mit Hjærtes glæde. Ja min kære jeg tror det er bædre for os, ikke at komme saa mange Dage sammen af gangen, der ligger en stor Fristelse deri for os, lad os med hverandre vaage over vor Natur, at dog ikke Satan og vort eget Kød maa narre os, men lader os bede Magternes og Kræfternes Herre om at han vil forlene os Kraft og fasthed i denne Strid, at vi engang kunde love og prise ham vor store Mester for al hans Naade og Barmhjærtighed imod os.

Hvorledes kom du hjem forleden Aften? Jeg sad og glædede mig ved at du havde en god Beskytter med, hils ham og sig ham tak for hans venlighed, hvis du vil, hvad sagde han om mig? han har dog vist ytret sig lidt om din Kæreste, de har jo vist ordentlig spurgt ud neste dags Morgen ikke? du har vel faaet god Appetit igjen, det var vist af lutter Kærlighed du ikke rigtig kunde spise noget den Aften ikke? Du skal have mange Tak for den kønne Slips, men til al uheld var den en halvsnes cm for kort, men det kan du jo vist ændre en anden gang, min Hals maa være tykkere en du har takseret den, ikke? Jeg sidder hær paa Verandaen og venter efter Frem­mede. Chr. Smidt fra Mellerup har meldt sig til i Eftermiddag, han er omtrent paa min Alder og skal vi jo saa rundt paa Marken og mønstre Kræaturene, jeg havde nok havdt lyst at have dig med, for nud er det ordentlig i Gang derude. Paa Bordet staar en hvid og en rød Rose, de minder mig om dig du min Elskede. Kærlig Hilsen din tro hengivne Georg.


På denne dag dræbte den serbiske nationalist Gavrilo Princip i Sarajevo den østrigske Ærkehertug Franz Ferdinand og hans hustru Sophie. Det var en af de begivenheder, der var med til at udløse 1. verdenskrig.

0 kommentarer: