08.06.2007

Ravit d. 8.6.14.

Min kære elskede Mie!.

I Aften et par Ord til dig, du lenges jo vist med Smerter efter et Lyvstegn fra mig. Mit Kort har du vel faaet. Det var en dejlig Dag vi havde i Aabenraa. Efter Genneralforsamlingen talte P. Jørgensen, og om Aftenen talet P. Otto og Richter paa tysk. Bollerslev Sang- og Basunkor var medvirkende. Vi havde en dejlig Tur hjem paa Toget. Sangkoret sang den ene Sang efter den anden, de Rejsende lyttede ordentlig, en Schafner stod med Taarer i øjnene. Paa Rødekro Banegaard sang de den "Nærmere Gud til dig" paa Banegaards-Forvalterens Ønske. Motte Herren bruge denne lille Gjerning til sit Riges fremme og til Sjæles frelse. Nu kommer den længe ven­tede Regn det strømmer ordentlig ned nud, det er saa behagelig at sidde og høre paa, efter den lange Tørke. Ja kære Mie Herren er saare god imod os, vi har ei for­tjent at han overøser os saadan med sin rige Velsignelse, vi vil ikke glæmme at takke ham derfor. Paa Lørdag Aften var der jo Møde i Jolderup, men Peter Grevsen var der ikke at tale, jeg ved ikke om det er dorlig med CaeiIie endnud eller om han ikke har turdet vove det. Jeg var heller ikke der, da Smeden kom, at slaa en Pump. I Dag har jeg begyndt at mure Vandtrog. Det var ellers 5 dejlige Dage vi forlevede sammen, ikke? det var vel ikke saa let at komme i gang igjen, vel? hvorledes blev du modtaget da du kom hjem? havde de manglet dig? hvorledes havde du det paa Rejsen, og i Vogns hos Onkels? du sad vist og kjedede dig, at jeg ikke rejste med, eller mosked kom der en lille Taare frem i Øjnkraagenen, ikke? du tænker vist: nud vil han nok drille mig den kære gode Ven, tænkte jeg ret? Ja kæ­re søde lille Mie, jeg gad nok see dig naar du staar for Komfuret eller naar du sysler i Stuen, moske kunde jeg sige om dig "die Köchin ist Braut", hvad tænkte jeg ret? kunde jeg sig det, eller ikke? om dig? I Aften har jeg Riget allene, Mo­der er ovre hos Helene Holdt, der skal komme Smaafolk og Marie er forrejst, saa jeg storartet kunde have havd dig, at holde mig ved Selskab jeg vilde have taget dig i mine Arme og overøst mig med Kys, min hjærtens Kære, søde du. Paa Lørdag, da jeg var i fær med at læsse Cement af Vognen havde jeg den Uheld at gaa baglens af Vognen med Ryggen ned paa Stenbroen og hvis Herren ikke havde vaaget over mig, kunde det have kostet mig Livet, jeg laa lidt inden jeg kom til mig selv, men da jeg kom paa Benene kunde jeg atter fortsætte mit Arbejde og takkede jeg Herren at han havde bevaret mig, jeg har blot lit ont i Nakken men det er nud meget bædre. Derfor, dersom vi leve, lever vi i Herren, og dersom vi dø, dør vi i Herren, derfor, enten vi lever eller dør ere vi Herrens. Kærlig Hilsen fra din tro hengivne Georg.


Die Köchin ist Braut betyder på dansk Kokken er brud. (Köchin er en kvindelig kok, måske kunne man sige Kokkepigen står brud)

0 kommentarer: