21.06.2007

Ravit d. 21.6.14.

Min egen elskede Mie!

Atter er det Søndag, og atter er jeg kommen hjem fra Møde i Stormsgaard og sidder nud hær i Køkkenet og vil lade mine Tanker dvæle lidt hos dig, min hjærtenskære søde Mie. Du kan tro jeg har havdt travlt i den sidste Uge nud vil jeg fortælle dig hvad jeg alt har bestilt og oplevet paa Mandag blev jeg ferdig med Vandtroge­ne, paa Tirsdag var jeg i Lygumkloster til Marke, paa hjemsveien syklede jeg over Quorp, der fandt jeg Julie liggende i Sengen, men hun kom dog op da jeg kom, det var dog i god bædring med hende du har jo vist hørt det. Fader var rejst til Brak­lum at se til Moder. Paa Onsdag og Torsdag kørte jeg Tørf hjem altsaa kom jeg ikke med til Aabenraa, paa Freddag slog jeg om Formiddagen Græs, og om Eftermiddagen var jeg til Basar i Quorp hvor vi havde en velsignet Dag med P. Møller og Ole Jen­sen som Talere. Julie havde atter været lidt syg, men var dog med til Mødet, med Caecilie var det ogsaa godt. Fader mente eller syntes at det ikke var meget bædre med Moder, ja den første Dag havde det været helt godt men den 2. Dag, sagde han, syntes han at det ikke var bædre, kanske har det lagd deri at der var saa mange Folk der i de Dage der var jo lige den store Fest lader os være stille overfor Herren og tro at alle Ting tjene dem til gode som elske Gud, jeg vandt paa 3 Nummere, 3 Brødtalærkener af træ, et Skrivetøj og et nydelig lille Forklæde, som jeg forære­de Caecilie til lille Dide. Den gamle Grevsen var forrejst. Badsaren var jo hos P Toft, hans Kone var saa lykkelig over og taknæmmelig for, at de kunde have en saa­dan Fest. Nud saa videre, paa Løredag var jeg paa Vandsyjn paa Gaaskære Mose, hvor­fra jeg havde de siste Tørf med Hjem, ialt 36 Tusind. Du kan da see, min kære Mie, at jeg har ikke undheldt lagdt paa den dovne Side, det er en stor Naade fra Herren at vi maa og kan arbeide og være sunde og raske, du har væl ellers ogsaa havdt lidt i Halsen og en Forkølelse men det er jo dog i bædring med dig, hørte jeg i Quorp. Du skriver om jeg har lyst til at køre en Tur med til Ribe, ja tak, det kunde bli­ve helt interesant, da jeg aldrig har været der. Du skriver vel dog snart at jeg maa komme ned at besøge dig, du mit Længslers støreste Maal hærpaa Jord, men la­der os derover ikke glæmme at vort Borgerskab er i Himmelen. Jeg gaar med til Ung­lingemøde. Du hilses fra Moder, som i denne Tid er i Tønder og fra Marie. De kær­ligste Hilsener fra din tro hengivne Georg. Lev vel og forglæm mig ej.

0 kommentarer: