25.05.2009

Potsdam, 25.5.16.

Min kære lille Mie!

Har idag modtaget den gode Pakke fra dig, tusinde Tak derfor. Apetiten er god, og det smager fortreflig, da jeg dog spiser det i Tankerne om min tilkommende lille Husmoder, som engang om Gud vil, selv vil kaage og lave Mad til Husfaderen der vender hungrig og træt hjem fra Marken, som saa vil smage ham dobbelt godt naar han seer ind i Husmoderens lyse blaa øjne, der i opofrende Kærlighed søger at gjø­re alt velbehagelig for ham, og han vil føle sig lykkelig og tilfreds. Ja min kære Mie, hvorledes opdager man i en saadan Pakke, megen Kærlighed og hvert Styk­ke taler sit Sprog, og opruller mange forskjellige Tanker for Hjærtets øje, og altimens er Tankerne beskjeftiget og optagen af Afsenderen, som om man var i liv­lig Samtale med samme. Ja i Tankerne er vi vist ofte sammen min kære Mie du kan tro, mine flyver ofte til det lille Quorp i det store nye Hus, hvor min lille Bondepige sysler rundt, og mangen en gang havde jeg nok lyst til at sperre Vejen for hende og give hende et lille Kys paa de ophede Kinder, ja min kære Mie moske bliver det os atter forundt i nermeste Fremtid og saa vil vi have det rigtig smukt med hinanden - ? Nu gjør jeg atter Tjeneste med, saa du maa ikke vente saa mange Breve fra mig som i den siste Uge, da Tiden nu er knap, vi har for det meste immer verpflichtet Tjeneste, Ryggen merker jeg ikke mere til, havde igaar Kort fra Høk's Kone, som jeg havde skrevet til paa Høk's Dødsdag, som hun havde glædet sig meget til hun bor nu i Flensburg. At Georg er saaret har de slet ikke skrevet om hjemme fra tænker dog ikke at det er saa hordt. Moder havde jeg ellers Brev fra, skreven den 13, hun har vist glemt at skrive det, hun skrev at Jørgen Lo­renzen's Søn (Nils) er falden, og at der er stor Sorg, ja det er svært at tage mod saadan et Budskab. Ja Herren giver i Naade at denne blodige Krig snart maa være tilende.

Din Georg.

0 kommentarer: