28.05.2009

Potsdam d. 28.5.16.

Min kære Mie!

Altsaa idag et Søndagsbrev og allerførst Guds Fred til Søndagshilsen. Tak for din siste Brev som jeg har modtaget og glædet mig over. Heroppe gaar der ogsaa rygter om, at der forhandles om Fred og at der denne Sommer bliver Vaaben-stilstand, og Vinteren over varer Forhandlingerne. Kejseren skal være i Berlin med det store Hovedkvarter, saa der sandsynligvis bliver forhandlet noget som er af stor Betydning. Ja moske setter Herren snart en Ende paa dette skrekkelige Blodbad, det vil daglig være vor Bøn kære Mie. (Mandagaften, videre kom jeg ikke igaar, nu vil jeg dog see at blive ferdig iaften jeg har ellers kun en saare lille Lyst til at skri­ve, du merker vist nu, at jeg atter gjør stram Tjeneste, som spender en af, saa du ikke maa gjøre alt for stort Krav paa mig, tænker ogsaa at du er tilfreds naar du ikke hører saa ofte? Min Dagsgjerning idag. Kl 5 paa Benene kl ½7 Abmarsch til Bornstettermarken hvor vi havde Eksesits, derfra til Skydestanden, saa Kl blev 2 inden de siste naaede Kasernen. Kl 2½-4 Turnen, saa en Times Mellemmad kl 5-½6 Sangtime, 545-7 Geverrengjørning og Pustime, saa du kan nok see at de holder Tøj­lerne stramme saa slemt er det nu heller ikke hver Dag, fra 7-10 staar til hvor egen Raadighed. Tak for dine 3 siste Breve, jeg seer du har glædet dig over mine, og er ked af, at du har ytret dig over at du var utilfreds med mig, dog du ved at jeg ikke er saa let fornermet og tager alt fra den lyse Side, det glæder mig at du har havd det rart i Bedstedt, sammen med P. Andresen's. Jeg kan dog ogsaa medele dig at jeg nu paa min Stue har en troende Kammerat som jeg glæder mig meget til, han havde søgt efter Gemeinschaft men ikke fundet, nu var han glad da han kunde gaa med mig, og vi var saa igaar sammen ude i Nowarves til Jugendbund og blev der om Aftenen til Møde. Johannnes Henningsen var ogsaa med, vi havde en velsignet Eftermiddag, paa Himelfartsdag tager vi om Gud vil til Grünewald til det store Aarsmøde, hvor der kommer en 5-6000 Mennesker sammen, havde iaften Kort fra Mathias han bød mig ind til Berlin, jeg skriver nu til ham og byder ham ind til Grünewald. Kærlig Hilsen, din Georg.

0 kommentarer: