01.06.2009

Potsdam d. 1.6.16.

Kære elskede Mie!

Idag paa Himmelfartsdag, som jeg dette Aar maa fejre sammen med Guds Børn, ander­ledes som forrige Aar, da var jeg paa Himmelfartsdag paa en stram Marsh og om Aftenen paa Feldwache da Jørgen og jeg havde os lidt nedgravet og havde faaet lidt Løv sammenskrabet til vort Leije, da laa jeg lenge om Aftenen, og saa op mod den stjerneklare Himmel og mine Tanker ilede til Hjemmet og dvælede hos alle de Kære der, som vare forsamlede til Fest i Bollerslev og Oldentorene summede de­res ensformige Musik dertil, som ogsaa vækkede mange kære barndoms Minder i min Sjæl, ja som Barn i Mai Maanet, paa vild Jagt efter Oldentorer, var det en Fornø­jelse, saa kom Tankerne atter tilbage til Nutiden, hvorfor ligger vi her under aaben Himmel paa fri Mark? og en hellig Ild begynte at brende i Hjertet, vi er nu Mænd og verner om vort Fædreland og vore Kære, og vil jage Fjenden med samme Iver, som før Oldentorene, da vi var Barn, og saa var alt saa let at bære. Mine Tanker vil ogsaa idag være hos eder i Bollerslev, men min kære Mie, det maa du ikke tro, at det er med Vemod, som du skriver i dit siste Brev, thi jeg vil, om Gud vil, til den store SangerGudstjeneste i Grünewald, med 300 Sangere, et stort Basunkor og mange berømte Talere, ja kære Mie du kan tro jeg har Lejlighed nok, vist mere som du derhjemme, til at komme under Guds Ord, de siste 3 Aftener har den berømte Pastor Keller evangeliseret her, jeg vil tage Foredragene med hjem, som han hold, de var gribende. Paa Søndag, Jugendbund, om Aften Møde Norvarwes, Tirsdag Bibel­time Breitestrasse, Onsdag Samtalemøde, Heinrichsst, Torsdag Samtalemøde, Nowawes, Lørdag Blaakorsmøde, Breites. saa du kan see Lejligheden er god nok. Ja min kære­ste Mie, motte idag den kære himmelfarne Frelser rekke sine igjennemborede Hænder ud over os, og give os sin fred og store Velsignelse. Saa til Slut ønsker jeg dig en velsignet Fest og Hilser dig med et hjærteligt Kys og forbliver til snar­lig Gjensyn, din tro hengivne Georg.


Oldentorer er en gammel sønderjysk betegnelse for Oldenborrer.

0 kommentarer: