21.06.2009

Galitzien d. 21.6.16.

Kære Mie!

Om dette Brev naar dig, ved jeg ikke, dog vil jeg ikke lade være at lade mine Tanker dvæle hos dig. Nu kører vi gjennem samme Egn hvor vi siste Sommer kæm­pede og man seer endnu Sporene deraf. Lige mødte vi et Tog fuld af Flygtlinger, o hvor har i meget at takke for at Krigen ikke herger hjemme hos eder den Elen­dighed vilde jeg nødig have i skulde see, de kommer fra Provinsen Bukolvina, hvor vi vist gaar hen. De som forlader sig paa Herren, skulde forny deres Kraft og opfarer med Vinger som Ørnen. Saa en kærlig Hilsen fra din, dig elskende Georg.

0 kommentarer: