18.06.2009

Potsdam d. 18.6.16.

Min kæreste lille Mie!

Frygt ikke, tro ikun! det var Ordet vi idag hørte i Guds Hus og det skal ogsaa være Ordet som jeg i denne Middagsstund vil tilraabe dig min Elskede. Frygt ikke tro ikun, det er et Ord vi nok kan tage med paa Vejen, naar jeg atter gaar i Felten, og du atter maa blive ene tilbage, saa siger Herren Frygt ikke for vad der kommer om godt eller ont, jeg staar bag ved med Trøsten og Freden. Tro paa mig, siger han, jeg fører alt herlig ud, hav kun Tillid til mig, jeg skal nok gjøre alle Ting vel, om du ogsaa skal gaa ad mørke Veje, saa tro kun dog, jeg er dig Lys, og Vejleder. Paa Fredag var vi til Alters, og du kan tro min elskede Mie det var for mig den herligste Altergang jeg nogensinde har været med til, Skriftetalen gik ud fra Ordet, min Fred giver jeg eder min Fred lader jeg eder o.s.v. og jeg tror ikke der var et øje tørt, af de 50 Mænd som toge del, en un­derlig Stilhed og mange Tanker drog forbi Sjælens øje og Hjærtet bøjede sig i stille anger og bod, og jeg maa ogsaa sige at mit Hjærte bævede i hellig Frygt for den levende Gud men jeg erfarede ogsaa den Fred som Jesus skjenker os i Tro­en paa vore Synders Forladelse og han styrkede mig i Troen og gav mig forvis­ningens Pant paa mine Synders forladelse. Saa gaar jeg nu for 3die Gang med frejdig Mod i Felten, og befaler alle mine Veje og al min Hjertens Sorg til hans trofaste Pleje som bor i Himlens Borg, han som kan Stormen binde og lede Bølgen blaa, han kan og Vejen finde hvorpaa din Fod kan gaa, ja kære Mie, saa har vi ikke noget at frygte for og jeg tænker ogsaa at du ikke er kjed deraf da jeg ikke gjerne vil have det, men hellere vil tænke mig, at du er stolt af og glad ved at jeg maa være med til at værne om de hellige Goder vi ejer. Transporten blev udtaget af dem som havde været længst ved Ers. Batl. som jo ogsaa var rigtigst, der menes at den Division vi gaar til er paa Vej til Galitzien eller Serbien, og jeg gaar ogsaa hellere derhen som til Frankrig, og det skal være derfor at vi endnu er bleven her, da vi dog skulde have været bort igaar, jeg glæder mig meget til at Berghaus ogsaa gaar med. Min hjærteligste Tak for dit kære Brev som jeg har modtaget idag det glæder mig at høre at du har det godt og at du atter er kommen godt til Quorp igjen. Du har jo vist grædt et par Taarer da du har modtaget mit Kort fr Fredag da det dog kom lidt anderlides som vi havde ventet det, dog jeg var belavet paa alt, men vilde ikke gjøre dig bedrøvet da jeg var hjemme, da jeg ikke gjerne vil see dig bedrøvet. Herren hjælpe dig til at være glad og frejdig i Sind, det skal være min Bøn for dig, nu hører jeg jo vist ikke fra dig før du for min nye Adr. Du blev ellers hjærtelig indbudt til at logere ved Frk. Zerkowski naar du vilde komme at besøge mig, men det kan der jo ikke blive noget af, nu. Saa slutter jeg med de kærligste Hilsener og et inderligt Kys fra din dig elskende

Georg Chr. Knudsen


Frygt ikke, tro ikun! er et citat fra
Min Fred giver jeg Eder... og andre af citaterne her er fra

0 kommentarer: