28.06.2009

d. 28.6.16.

Feldpostkarte.
Min kære Mie!

Idag et lille Livstejn. Vi ligger her bag Fronten i en Skov, og det har rejnet forferdelig saa vi er helt vaade, vistnok gaar vi i Aften videre frem, det lader til at det nu er temmelig rolig her, da der er sat en Stopper for Fjenden. Ellers har jeg det godt. Kærlig Hilsen fra din egen Georg Knudsen.

En venlig Hilsen fra Carl Thiesen. Herren er god imod os. Vi er glad at vi er samen

(tegning af to blade) langeweile fra Potsdam.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: