01.07.2009

Rusland d. 29.6.16.

Kære elskede Mie!

Idag er vi kommen lengere til venstre, om vi kommer i Reserven ved vi ikke jeg ligger her i en Skov og skriver, og kan nu faa mit Tøj lidt tørret, saa gaar det igjen. Drikkevandet er meget knap her, saa jeg lider lidt tørst, da vi ny som er kommen ikke er vandt dertil endnu dog det gaar nu lidt bedre man maa jo rette sig ind med det Kaffe man faar.

den 30.6.

videre kom jeg ikke igaar, da vi om Eftermiddagen skulde bringe Kjærlighedsgaver til for, som var bestemt til Russerne, og vi kom ikke tilbage før kl 12 om Natten gjennemvaade af et Tordenskyl, men vi laa os til Ro under vort Telt, og sov snart ind saa vaade som vi var, der skal en stærk Natur til at holde det ud, dog Herren hjælper ogsaa i saadane Ting. Du seer det er knap med Skrivepapir, derfor send mig altid med til Svar, noget havde jeg med, men det er helt forrejnet og Kuver­terne er klint sammen, jeg sidder sammen med Carl under en Løvhytte som han har bygget vi glæder os meget til at være sammen, det kan nu gaa løs naar det skal være, da vi er ferdig dertil. Jeg tænker ikke at du er bange om mig min kære Mie, da du jo dog ved at jeg er bjerget og bevaret under Herrens Haand og vi ved at alle Ting tjener dem til Gode som elsker Gud, og der falder ikke en Spurv til Jorden uden det er Herrens Vilie, saa er vor Fremtid ogsaa i Hans Haand. Ja min kæreste Mie det er nu anderledes som da jeg for 14 Dage siden var derhjemme hos dig, og du plejede mig saa godt, det tænker jeg ofte tilbage paa og det forsøder Tilværelsen her. Ja Herren giver i sin Naade at Krigen snart motte faa ende og at vi da atter maa mødes.

          fertig machen.

                  Din tro Georg.

Afsendt den l Juli. Jeg har det godt.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: