03.07.2009

Skreven den 3.7.16.

Min kære lille Pige!

Da jeg i Eftermiddag har lidt Tid, sender jeg et lille Livstejn som du jo vist længes efter. Jeg sidder her i Skyttergraven og lader mine Tanker dvæle derhjemme hos dig min sødeste Skat. Nu er jeg snart atter vant til Krigslivet, saa gaar det jo lettere, det er ellers en forbittret Hjørne hernede ved (Luk), vi saar overfor en forferdelig Overmagt men med koldt Blod og rolig Haand og Guds Bidstand kan vi holde Fjenden i Ave det lugter ilde af Lig som ligger her for ved Stillingen, som er faldne i de horde Kampe og som ikke kan blive jordede, det er nu lige i et su­sen gjennem Luften af Kanonerne, dog Herren er her ved min Side, og han siger! jeg er dit Skjold og Skjerm læg kun din Fremtid trygt i mine Hænder, jeg skal nok føre alt ud, til did bedste, ja saa kan jeg jo være rolig og uden Angst, for det er jo betryggende naar han den kære Herre siger det, jeg vil ingenlunde forlade dig, kald paa mig paa Nødens Dag og jeg vil udfreie dig, og du skal ære mig. Ja min Kæreste han er et Værn paa Nødens Dag, det erfarer jeg herude, og denne Nød brin­ger ogsaa stor Velsignelse med sig. Hjærtet styrkes ved Naaden, og man kommer i inderligere Samfund med Frelseren. Jeg har lige sovet 4 Timer efter at have arbei­det 2 Dage og 2 Nætter igjennem, og faaet mig vasket efter 8 Dage, og du kan tro det gjorde godt, jeg fører en Gruppe, 8 Mand som ere villige unge Mænd. Herren hjælper mig at gjøre alt ret. Saa til Slut de kærligste Hilsener og Guds Fred sender dig din tro elskende Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: