15.07.2009

Rusland d. 15.7.16.

Feldpostbrief.
Kære elskede Mie!

Idag sidder jeg her i Skyttergraven og lader mine Tanker gaa derhjem til dig. det er forferdelig varm i Graven, og man bliver saa dovn og slap, dog nu gaar det mod Aften og det bliver mere kølig, siste Nat var jeg med 2 Mand af min Gruppe paa Patrouille, det er saadan egen Følelse, saadan at komme ud af Graven og strejfe sund for Fjendens Stillinger, dog den forløb heldig, og vi vendte velbeholden tilbage efter 2 Timer. Herren var med os, ellers har jeg det godt og haaber det samme om dig min Kæreste. Vi har havdt et par Saarede idag og l efterrust. som dog blev reddet. Kærlig Hilsen og Kys. Din Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: