28.07.2009

Rusland d. 28.7.16.

Kære elskede Mie!

Jeg maa ellers sige at du velsigner mig dygtig med Skrivepapir, men jeg tænker ikke at du tager mig det ilde op, om jeg ikke faar skreven paa dem alle? Jeg er nu lige kommen paa Benene Kl er 1 om Middagen, da vi først kan ligge os til Ro om Morgenen naar det bliver Lyst. Kl 5 om Natten maa vi vaage og arbeide, da det ikke kan lade sig gjøre om Dagen, rigtignok vilde de prøve det igaar, men det tog en sørgelig Ende, da de ved skansningen fik Ild og havde, af en Fuldtræffer 4 Døde og 4 Saarede, det er en Stilling bagved som bliver opkastet, 2 Mand af min Gruppe var med dog de havde ikke faaet nogen Skade, de kom opbragte tilbage, over skans­ningen om Dagen, og over de unødvendige Tab. Arbeidet blev straks indstillet. Vi ligger her i Skovstillingen endnu, hvor vi har det meget godt. Forpleiningen kan komme an om Dagen, og den er i denne Tid rigelig og god og da jeg nu ogsaa faar Pakker lider jeg ingen Nød, igaar fik vi Sager for vor Kantineoverskud, ½ Flaske Vin 5 henlagte Pærer 100 g Marmelade og Honning, 3P Cigarer 55 Cigaretter og et lille stykke Chokolade, fra Køkkenet fik vi 1/4 Leverpølse, 2 Cigarer og 4 Cigaretter, saa vi havde en god Dag igaar Brød faar vi ogsaa nok af 1½P om Dagen jeg har en Appetit som en Ulf, da jeg i den første Tid var helt udhungret, godt at Pakkerne kommer an nu. Jeg vil ikke bede dig om noget min kære Mie, men hvis du sender Smør eller Fet saa send det endelig i tette Doser, da Pakkerne ellers er i en sørgelig Forfatning. Doserne kan jeg sende tilbage, bedste er Glas eller Blek med skruelaag. Du seer altsaa kære Mie at jeg for Tiden har det meget godt her ligger man den hele Dag i Skoven og i derhjemme arbeider i denne Tid stramt

i Høet jeg havde nok havdt Lyst til at tage en Dyst med, da det dog er et dej­ligt Arbeide, skjønnere som her at arbeide under Jorden omendskjønt jeg ikke be­høver at røre min Finger til noget, naar jeg ikke vil, saa vilde jeg dog hellere være derhjemme. Ja Herren give os i Naade snart den længe ventede Fred. Ham vil vi bede derom, og anbefale vor Sag til, han har lovet at føre alt ud, til vort sande Vel. Det er dog din Skyld at jeg begynte Brevet forkert? haabentlig finder du tilrette, igaar fik jeg ikke Tid til at skrive. Saa til Slut en inderlig Kys

og en kærlig Hilsen fra din tro Kriger Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: