14.07.2009

Rusland d. 14.7.16.

Min inderlig elskede Mie!

Har igaar Aftes motaget dit kære Brev, og du kan tro det glædede mig overmaade i denne trøstesløse Tid og ødelæggeisens Egn, det er dog trist naar man er i det fremmede, og saa under saadanne Omstendigheder, naar man ikke hører fra sine Kære. Du skriver at du er falmet en 6P, har du taget det saa nær, at jeg atter er kommen i Felten, da du jo dog skriver at du er rask? du kan ogsaa tro at jeg er ble­ven tynd, jeg har minst tabt 10-15P , hvad siger du saa? Nu har jeg atter over­vundet den moraliske Svinehund, som var ved at komme op i mig, jeg har vist skre­ven om den før? og er nu atter ved frit Mod, du skriver, at jeg dog havde det bed­re i Potsdam, ja det havde jeg, hvad Mad og Drikke angaar, men hvad min Stilling angaar, saa er jeg hellere her i Felten du kjender jo mine Bevæggrunde. Vi ligger endnu her i Reserven idag, iaften gaar det frem, lige laa Carl og jeg oppe i en Frugthave, og talte med hverandre om eder derhjemme, da paa en gang kom der en Ladning Schrapneller og praslede ned over os men som vi Nord-Slesviger har kold Blod, vender Carl sig om og siger med en storartet Humor, naa, hæe blyve de nok tyk Luft, jeg siger saa! det lader ikke til, at de under os det gode Leje her, og vi foretrak saa at gaa ned i Husene. Har Frk Zerkowsky skreven til dig, det vilde hun, hun fik din Adr, hendes Kæreste ligger i Lazarettet ja jeg havde mange smuk­ke velsignede Timer der i Potsdam jeg har ogsaa skreven til dem. Herrens Naade er hver Morgen ny ogsaa herude i Felten, det er en Trøst at merke Herrens Nærhed, og vide sig bjærget i hans Haand i Liv eller Død. Nu bliver jeg snart hungrig og vil have min Mellemmad som bestaar af tørt Brød og sort Kaffe, udmerket naar man har en god Appetit, kanske vilde den ikke skride for dig? varm Mad faar vi først om Natten naa Køkkenet kommer, om Natten har vi ikke sovet de siste 14 Dage, da vi om Natten har skandset naar vi ligger i Res. Nu har jeg det store Ark fuld, og vil slutte med de kærligste Hilsener og et Kys fra din egen tro Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: