16.06.2009

Potsdam d. 16.6.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Lykkelig og vel ankommen hertil. Naar jeg nu maa meddele dig, at jeg Morgen vist­nok gaar i Felten, saa tænker jeg at du bærer det, som en af Fædrelandets stærke Brude og være stolt af at jeg maa være med til at slaa en Mur om dig min kære Mie, og alle kære derhjemme, med den Tanke gaar jeg atter for 3die Gang, glad og uden Frygt i Felten, da jeg ved at Herren gaar med mig, og vil være mig nær og give mig syndsforladelsens Naade. Min Fred giver jeg eder, min Fred lader jeg eder o.s.v. det var Teksten til Altergudstjenesten idag, en Altergang som denne, har jeg al­drig oplevet, der var vist intet øje tørt. - Det glæder mig at jeg har været hjem­me paa Orlov, vi gaar ikke til vort gamle Regt. vor de putter os hen, har vi ingen Besked faaet om, det kom jo lidt hurtig men dog ikke overraskende da vi jo har ventet længe. Iaften gaar jeg ud med Æggene, vi har havdt travlt, saa jeg ikke har havdt Tid til at længes. Saa en kærlig Hilsen til min kære lille Brud, som ikke maa være kjed af at jeg rejser.

Din Georg.

0 kommentarer: