23.01.2017

Rumænien d. 23.1.17.

Feldpostbrief.
Kære Moder!

Da Morgen den første Post gaar af vil jeg dog sende dig et lille Livstejn, da du denne Gang har mottet vente saa længe. Vi har hær oppe i Bjergene været af­skaaren fra al Forbindelse med yder-Verdenen igaar modtog jeg den første Post. Pakker fra sist i Nov og først i Dec. Julepakkerne er ikke ankommen endnu. De siste 4 Uger har været de sværeste jeg har gjennemgaaet i Krigen dog Herren har hjulpet igjennem, ham være Ære og Pris. Til din Fødselsdag ønsker jeg dig Her­rens rige Naade og Velsignelse, da laa jeg om Aftenen under aaben Himmel i en højde af 1600 m og tænkte paa eder i Hjemmet og paa de kære Minder jeg har fra den Dag, og Herren var mig nær. Saa en kærlig Hilsen og Guds Fred, fra din tak­nemlige Søn Georg. Carl er borte med sine tænder. Hugo er her endnu.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

0 kommentarer: