30.01.2017

Rumænien d. 30.1.1917.

Feldpostbrief.
Min elskede lille Pige!

Idag atter et lille Livstejn, jeg sidder her i min Understand med Grangrene som Tag over Hovedet i en Kulde op til Tyve graders Kulde maa du lade dig nøjes med et Brevkort. Din haarde Kriger bærer nu ogsaa Jern-Korset, som jeg fik tilsendt paa Kejserens Fødselsda fra mit gamle Komp ved I G.R. det er med Lov og Tak til Gud at jeg vil bære det, at han har bevaret mig gjennem alle Farer, ham være Æ­re og Pris. Hvad der varer længe bliver endelig godt, ikke? Min hjærteligste Tak for dine kære Breve som jeg har modtaget, du venter efter mit Julebrev, da vil du ellers komme til at vente inden du faar et igjen, min søde Stakkel, da jeg ikke har skreven fra den 25 Dec - 23 Januar. Min kære lille Mie, jeg vil sige dig, at det er mit største Ønske at du tager over til Moder til Mai, saa ved du min Mening. Din egen tro hengivne Georg.Jernkorset som Georg modtog i januar 1917.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

0 kommentarer: