02.02.2017

Rumænien d. 2.2.17.

Min elskede lille Mie!

Allerførst min hjerteligste Tak for den kære Julepakke som jeg modtog igaar, det var jo et nydelig lille Juletræ som vi tænte om Aftenen og saaledes for an­den Gang fejrede Jul. Du kan ellers tro at Cigarerne kom mig tilpas da jeg slet ikke havde at ryge. 8 Pakker havde jeg igaar 3 med Kager 2 med Pølse 2 med Vask og saa den fra dig min Kæreste. Saadan har aldrig en Rugmelsknepkage smagt mig, som den din kære Moder sendte mig, da de lige traf mig som en hungrig Ulf, og jeg var saa glad og taknemlig at jeg atter engang kunde spise mig sat efter 10 Dage da det ikke er saa godt med Forplejningen da det alt skal skaffes 5 Dages Rejse over Bjergene paa Bæredyr, ja min kære Mie, du har ingen Anelse om hvor Hunger og Kulde gjør ondt og saa i saadan en Stund en god Pakke fra eder der­hjemme dukker op. Vi har nu bidt os fast her, og det er ikke som i Førsningen da vi tog den ene By efter den anden, da levede vi i Herlighed og Glæde. Høns Gjæs Ender og Svin i Massevis, og vi kunne kaage og stege saa meget vi kunde spise. Ja de arme Beboere som det gik ud over, de faar rigtignok at vide hvad Krig er. Vi er nu ude af de højeste Bjerge og ligger nu kun i en Højde af 600 m, jeg sidder her i min Understand ved en lystig Ild og lader mine Tanker gaa derhjem til det hyggelige Quorp hvor alt er saa lunt og varmt og hvor du min Kæreste er Mitpunk­tet. Tak for alt hvad du er for mig, og at du i dine kære Breve trøster og op­muntrer mig. Ja min kære jeg har i den senere Tid tidt og ofte merket Bønnens bevarende Magt naar vi hvert Øjeblik gik i Farer og Døden for øje, da kom Jesus som den trøstende og hjælpende Frelser og hjalp over alle Vanskeligheder. Ja min kære Mie du har mottet vente længe efter Brev denne Gang tænker dog ikke at du er bleven alt vor angst? - Det vil være mig en Glæde og Beroligelse naar du til Mai vil tage over til min kære gamle Moder, og være hende til Hjælp og Opmunt­ring i Ensomheden, jeg vil være dig meget taknemlig derfor. Af min Lønning sen­der jeg dig idag 30 M som Nytaarsgave kjøb dig derfor hvad du ønsker dig. Saa vil jeg slutte med Guds Fred som Hilsen. Din egen tro Georg.

Hilsen til alle Derhjemme i Quorp.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

0 kommentarer: