26.02.2017

Rumænien d. 26.2.17.

Min lengselsfulde lille Mie!

Guds Fred til Hilsen! Atter et lille Livstejn, nu har jeg ellers skreven mange, men endnu har jeg ingen Svar derpaa, det gjør mig ont at du har mottet vente saa længe, men det er jo Krig og da maa man finde sig i alle Gjenvordigheder uden at tabe Modet, jeg har mine og du har dine, men det har vi tilfelles, at vi maa kom­me med dem til en og samme Herre og Frelser, som saa gjerne vil hjelpe os at bære dem, det har du jo ogsaa erfaret i denne Tid, jeg ogsaa. Ja min kære søde Mie du kan tro det har været en svær Vinter for os hernede i R. og du vil ikke tilfulde kunde forstaa hvad vi har døjet af Kulde og Hunger og Anstrengelser her i Bjer­gene et par Gange havde jeg nesten fortvylet af Kulde da vi laa under Nattens Stjernehimmel i Kampstilling og motte holde ud, da har mit Blik tit vendt sig mod de funklende Stjerner og jeg har søgt Kraf og Trøst deroven, en gang var mine Tæer nesten forfrosne, dog de er nu atter i orden undtagen endnu en blaa Plet paa den ene store Taa, men som ikke hindrer mig noget, om Nejlen der vil gaa løs, ved jeg ikke, naar Tæerne er frossen har man ingen Følelse deri. Mit Røjematismus har jeg ikke merket noget til her i Bjergene. Strabatserne har jeg ogsaa nok kundet holde ud, omendskjønt vi sommetider har været dødtrette, svære Stormangreb med blodige Tab har vi gjorde for det meste gik vi af med Sejren men vi har ogsaa mot­tet rederere, som ikke er behagelig, særlig for dem som er saaret og ikke kan kom­me bort. Det er her meget glat paa Vejene og Stierne saa naar det gaar ned af Bjer­get kan man kjøre Slæde paa den lederne Bagende, saadan en Slædetour faar man of­te, vi har ellers skarp brøjtet i sævanlige Sovler kunde man ikke ferdes her. Jeg er ikke rigtig bleven klog paa, om du bliver der paa Gaarden, det lader jo til, naar Moder søger en Pige i G. B. jeg havde ellers gjerne tænkt dig hjemme hos min gamle Moder, dog i maa jo synes det er bedre saaledes? saa siger jeg heller ikke noget derimod. Nu vil jeg slutte med de kærligste Hilsener og Kys fra din egen tro Georg.

Hilsen til alle Hjemme i Quorp.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

0 kommentarer: