05.02.2017

Rumænien d. 5.2.17.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Min hjærteligste Tak for de 2 siste Pakker fra 4 og 11 Jannuar, dine Julekager har jeg ikke faaet endnu. Nu har i nok ogsaa Vinter derhjemme, godt at i kan sid­de inden Døre, da det ikke altid er behagelig at være ude i Kulden baade Nat og Dag. Igaar er vi atter bleven afløste forn, og ligger nu atter i Byen og godder os hos Panje. Idag har vi havdt Parade for Ekselens Gerork, vi staar ellers under Erkehertug Carl Josef. Det gjør mig ondt for Julie at hun er syg, hils hende fra mig og ønsk hende god Bedring, ellers glæder jeg mig til at i alle har det godt forleden sendte jeg mit Jern Kors hjem, saa kan du jo bese det naar du besøger Moder. Saa en kærlig Hilsen og Guds Fred, Din egen tro Georg.

Hvorledes har det gaaet dig i Ventetiden? den var lang? Din Georg.Jernkorset som Georg modtog i januar 1917.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

0 kommentarer: