20.02.2017

Rumænien d. 20.2.17.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Atter et lille Livstejn, nu hører du da flittig fra mig? Jeg har i de siste Dage havdt travlt med at lave en Dør til min Understand og lægge Gulv, en nydelig lille Dør har jeg nu ferdig med et langt smal Vindue, men hvis du vilde besøge mig maa du bøje dig helt ned i Knæerne for at komme derigjennem, men den holder dog tæt for den haarde Kulde, som her er om Natten, om Dagen skinner Solen smukt. Med Fjenden bliver vi ogsaa helt godt ferdig da vi gjensidig forholder os rolig, vi ligger pæen Bjergkam som er bevokset med megtige Bøgetræer og enkelte Graner, om Sommeren maa det være herlig her, men da er vi vel atter forsvunden fra Bjærg­skovenes Idyller. Saa en kærlig Hilsen fra din tro Kriger Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

0 kommentarer: