18.02.2017

Geschrieben den 18 Februar 1917.

Feldpostkarte.
Kære Moder!

Sidder her i min Understand lunt og varmt og meddeler dig at jeg er sund og rask og har det Herren være takket godt. Pakkepostforbindelsen er ikke meget god, de siste har jeg faaet d 2 Februar, et eller 2 af dine fra Dec. har jeg ikke faaet en Del at Julepakkerne er gaaet tabt. Saa de kærligste Hilsener din Søn Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

0 kommentarer: