02.03.2017

Rumænien d. 2.3.17.

Min elskede kære Mie!

Hvor glædede ikke dit kære Brev mig, som jeg modtog igaar, jeg var nemlig kjed af at du slet ikke hørte da det altid var Tonen i hvert Brev, og jeg kunde dog ikke gjøre for det, et Kort havde jeg skreven mit i Januar, dog det maa jo ikke have naaet dig, ellers havde du dog hørt lidt før. Jeg merkede Glæden og Varmen ud af hver Linie og det gjorde mig godt og gav mig freidig Mod til at holde ud hernede tros Snee og Is, Kulde og Hunger, som vi maa døje en Del under, ellers er jeg sund og rask, og glæder mig til det same om dig. Herrens Godhed er dog uden Ende imod os om ogsaa han fører os af tornede Veje, hans Vej er dog Naadens Vej. Ja Tornevejen min kære Mie, den ender paa de guldbrolagte Gader, den 5.3.17. Hær blev jeg forstyrret forleden, da der kom en Meldeløber og sagde, at jeg straks skulde melde mig hos Kompagniføreren, jeg gik hen og blev saa afkomanderet som Bæredyr­-Kolonnenfører, nu er jeg saa bag Fronten hernede i Cambrille og har 7 Heste under mig. Mit Arbeide er her, hver anden Dag at bringe Brød og Levnetsmidler frem til Komp som ligger i Stilling. Jeg har mere at bestille her, som naar jeg er Grup­penfører i Komp dog jeg er jo lidt mere ude af Faren, som jeg tænker du glæder dig mest til. Du kan tænke dig, Stillingen er som ovre ved Svejlund og jeg ligger i Jolderup, op tager Touren en 3 Timer, ned gjør vi det i 2 Timer, saa det er en anstrengende Formiddagsarbeide, sommetider gjør vi Touren hver Dag saaledes var jeg i Formiddag oppe med Posten og man er saaledes en kærkommen Gjæst oppe i Stil­lingen. Igaarmorges var vi ellers nære bleven siddende i Sneen, da det om Natten havde føjget slemt saa vi sad i Sneen op til Brystet sommesteder dog vi kom i­gjennem. Min hjærteligste Tak for dit Kort som jeg har modtaget, nogle af dine Pakker maa være gaaet tabt da jeg ikke har faaet et med Kager og et med Tobak har jeg heller ikke faaet. d. 6.3.17 her blev jeg atter forstyrret da Forplejningen kom, du seer min Tid er optagen da jeg bruges 4 Dage for at skrive et Brev jeg har det ellers godt er sund og rask og hilser og kysser dig hjertelig Din egen Georg.Fra Svejlund til Hjolderup er der 10 km, turen vil til fods tage ca. 2 timer. Se ruten her.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

0 kommentarer: