12.03.2017

Rumænien d. 12.3.17.

Kære elskede Mie!

Da jeg har lidt Tid et par Ord. Tak for Brevene det glæder mig at høre fra dig nu, nu er du dog atter glad. d. 13.3.17. Du seer den blev ikke lang den Tid, da Feld­webelen kom og hentede mig. Idag er Komp atter gaaet i Stilling efter 7 Dages Ro. Morgen skal vi atter op med Levnetsmidler. Nu begynder det at blive lidt varmere her dog Sneen ligger endnu men svinder hver Dag for Solens Straaler. Du skulde da bare komme og besøge mig i min armsalige Hytte - d. 15.3. altid bliver jeg forstyrret naar jeg vil skrive til dig, altsaa mit Hjem ligger i en Dal, til Nord op mod et lille Bjerg, mod Syd raser en rivende Bjergstrøm forbi med smaa Vandfald. Hu­set har rigtignok kun en Stue men som fuldkommen er nok for os da vi ikke stiller store Fordringer. Kaminen er aaben, Bord og Stol eksisterer ikke i mit Hjem, naar vi vil sette os saa sætter vi os paa vor Seng, som seer ud som saadan en man laver til Svinene, derfor kom og see Din egen tro Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

0 kommentarer: