10.03.2017

Skreven d. 10.3.17.

Feldpostkarte.
Kære lille Mie!

Atter et lille Livstejn. Min hjerteligste Tak for dine kære Breve igaar 3 paa en gang, det glæder mig at du nu atter hører fra mig det er dog noget helt andet end da du matte vente saa længe. Jeg har det helt godt men mere at bestille i de siste Dage har vi hentet Kød og det lige saa langt som fra Quorp ned til Loit 12 Timer tager Touren frem og tilbage saa du kan nok tænke dig at vi ligger rolig om Aftenen, og at Lysten til at skrive heller ikke er megen stor kan du ogsaa nok tænke dig, naar jeg faar bedre Tid kommer et Brev, saa en kærlig Hilsen fra din tro hengivne egen Georg.Fra Quorp (Korup) til Loit (i Sydslesvig) er der 72 km, turen ville til fods tage ca. 15 timer. Se ruten her.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

0 kommentarer: