17.03.2017

Geschrieben den 17.3.1917.

Feldpostkarte
Kære Mie!

Vil lige meddele dig at jeg idag er kommen en By længere tilbage er afkomman­deret til at gjøre en Minekastekursus med, haaber at faa lidt mere Tid at skrive maa saa vente Brev fra mig med det første.

I Kærlighed Din Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

0 kommentarer: