02.06.2008

West Galitzien d. 2.6.15.

Feldpostkarte
Kære Mie

Hav tak for dit Kort som du havde skrevet i Loit, du har jo havdt en dejlig Pinse du var vel saa derfra til Festen i Tinglev? hvorledes var det der i Aar? Jeg sidder hær i Skyttegraven og skriver disse Linier. Russerne er mere gemytlig at have med at gjøre, som Franskmændene omendskjønt de jo ogsaa skyder skarp, saa jeg vil snart hellere være hær som der, blot der ikke var saa mange Lus hær, for dem har man stadig arbejde med, dog vi er ved frit Mod, og der bliver mangt en Spas gjordt derover, det er jo Krig og man maa lære at vænne sig til alt. Hvad siger du til mit siste Brev? I Dag havde jeg Brev fra Hørks Kone, hun vilde gjerne have et Billede af hans Grav, dog det er mig umulig at besørge det. Kærlig Hilsen din Georg.

0 kommentarer: