17.09.2017

Geschrieben den 17 Sep. 1917.

Feldpostkarte
Kære Mie!

Nu lenges vist efter et lille Livstein du merker vist at jeg nu har mere at bestille og jeg derfor for lidt mindre skrevet. Vi arbeider sterkt paa vor Stilling, jeg har det ellers godt og er sund og rask nu er det temmelig rolig her. Pakken med Cigarene har jeg ikke faaet, de maa være gaaet tabt. Tak for Brevkortet hvor du har drømt lidt.
Kærlig Hilsen Din egen Georg.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien. Se noten den 6.12.16.

0 kommentarer: