29.09.2017

Geschrieben den 29 Sep 1917.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Hurtig i Morgen vil jeg sende dig min varmeste Tak for de gode Pakker med Flesk og Tobak og Vask, jeg tror nesten jeg har glemt at takke for de andre, jeg har faaet det alt. Jeg kommer slet ikke saa vidt at jeg faar skreven da vi har saa travlt med en Understand, haabentlig faar jeg Tid at skrive Morgeneftermiddag. Jeg har det ellers godt og er sund og rask. Gud Herren er Sol og Skjold.
                                                                                                 Din Georg.

Hilsen til Moder.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien. Se noten den 6.12.16.

0 kommentarer: