20.09.2017

Skreven d. 20. Sep 17.

Min elskede lille Kone!

Morgenstund har Guld i Mund, siger et gammelt Ordsprog, jeg vil derfor i den tidlige Morgenstund paabegynde dette Brev der er endnu lidt Tid før Arbeidet begynder. Min hjærteligste Tak for de siste Breve og de 3 gode Pakker som alt var meget godt. Det glæder mig at Reklamationen er lykkedest saa Skatten er blev en nedsat, nu lader jeg mig det gefolde, ja du kan rigtignom give Andreas en god Dagløn og i kan nok tage eder den Frihed at spise Lammekjød, spis kun dygtig jeg under eder det gjerne.
Jeg havde igaar Brev fra P. Nielsen jeg havde bedt ham om en Afskrift af Brudetalen, men som han ikke kunde give mig, nesten bebrejder han mig at jeg kunde tro at mit Brev kunde kjede ham, jeg havde nemlig skreven ham et Brev paa 8 Sider, lidt om hvad jeg havde foretaget mig efter Orloven hvor jeg skrev til sist: haabentlig har jeg ikke kjedet Dem med mit lange Skriveri, jeg sender dig Brevet med saa kan du lese. Jeg troede nesten du lengtes, efter dit forrige Brev, dog jeg ser nu at det ikke er Tilfeldet ja du har det vist ikke saa rolig som paa Gaarden i Quorp, og jeg kan nok tænke mig at Livet i Ravit er lidt mere afvekslende, jeg merker dog at du har vænnet dig dertil og at du befinder dig vel derved. Det maa heller ikke være saa let at begynde som ung Kone i det nye Hjem, uden Mand, thi naar en ung Kone kommer ind til en Svigermor, saa er det om at faa ret begyndt, og naar saa tilmed Manden og Sønnen er borte maa det være dobbelt svær dog nu i Krigstid ser man overalt at Kvinden lærer at staa paa egne Ben, saa tror jeg, og ved, at det ogsaa er tilfelde hos dig min lille Kone?
Du er vist ikke tilfreds naar jeg vil knappe dig af med 2 Sider, og jeg vil derfor af mit Blok Skrivepapir skrive dig et dobbelt. Nu begynder Arbeidtstiden, haabentlig kommer Fortsættelsen i Middag. - Har nu lige spist Graupen mit Hammelfleisch og til Desert saa mange Pærer saa jeg helst vilde velte mig om paa Siden og snorke. Jeg kunde ønske dig nogle af de mange Plommer vi har her, ja hele Regt. kan ikke magte dem alle, der skal ligge et helt Lag under Træerne, det er kun af 2 Byer, Soveja og Rukorini, Beboerne er borte der, saa vi har frit Raaderum, vi faar dem opbragt med Bæredyrene, hænter ogsaa selv. Jeg skal i Eftermiddag til Fødselsdag hos Untffz. Jessen fra Sau, han ligger lige oven for mig i Stillingen han har de nye Tagtækkere (Maskingeværer) under sig. Jeg venter nu lige efter Carl, han bringer os vor Post i Middagstimen og vi faar os saagjerne en lille Pasiar. Carl havde Kort fra Hugo som ligger i et Feldlazarett i Putna og er i god Bedring, han havde været for svag til at transportere til Ungarn, nu bliver han sansynligvis der til han er rask.
Med at søge ind om Orlov til Land vil jeg raade dig til, at lade være da jeg dog ikke kommer, der er endnu Ersatz som kom med mig, som ikke er kørt paa Orlov endnu de har nu været hær 5/4 Aar, saa vi kan nok være tilfreds ikke? Angaaende Augtionen saa er det vel bedre at vente til hen i Vinteren, da jeg dog neppe tror at Krigen varer neste Sommer gjennem. Nu kom Carl med Posten og bragte en Pakke fra Søster Tinne og Brev fra Andreas og dig, det er kjedelig at Moder har det saa daarlig. Herren give hende Naade og Kraft til at være taalmodig, og see hen til den Krone som venter dem som er tro indtil Døden.
Saa vil jeg slutte med de kærligste Hilsener og Kys til dig og Moder Din Georg.

Dagens menu: Graupen mit Hammelfleisch - perlebyg med fårekød. Og så pærer til dessert.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien. Se noten den 6.12.16.

0 kommentarer: