18.01.2008

Hirson d. 18.1.15.

Min allerkjæreste Mie!

Nu har vi atter en Nat overstaaet og sovet helt godt, du kan vel ikke begribe at 8te Mand kan komme til at ligge i 1 Cupe, det skal jeg forklare dig, det gaar nemlig helt godt. 2 Mand ligger oven i Nettet paa Tornisterne 2 Mand i Mittergangen, med Benene sammen 1 Mand paa Sidegangen, de ligger paa Halm og de siste 3 paa Ben­kene, saadan har vi nu sovet i 3 Nætter og det har været helt gemytlig, nu i Dag kommer vi vel til vort bestemmelses Sted, der siges vi kører til Verdun, det kan saamend være det samme hvor de kører os hen for det er vel lige slemt overalt, dog vi er langtfra kjede af at kjøre der siges jo langer je besser vi er hær i N Frank­rig og kjører nu Sydpaa, i Hirson fik vi vor Morgenkaffe og Rissuppe, i Gaar fik vi 3 gange varm Mad saa du kan nok forstaa at Forplejningen er bædre hær som da vi kjørte igjennem Tyskland, det var paa Grund af en Forseelse, vi var ikke bleven tidsnok anmelte. Humøret er ellers meget god, dog lidt mere rolig, og ikke saa bru­sende som første Gang vi droge ud, vi ved jo hvorledes det gaar til, dog man ser ingen bedrøvede Ansigter, undtagen nogle af Rekruterne fra 3 G R, som ser lidt verdulgt ud. Jeg vil til slut give dig et par Ord med, af min Andagtsbog. 2 Sam. 24.14. Jer. 39. 11. Ps 103.9.10.14. Mal. 3.17. 1 Cor. 10.13. Luk 22.31.32. Es. 25.4. Ja kære Mie i Herrens Haand ville vi lægge os for der er vi best bjergede i Tid og Evighed. Saa anbefaler jeg dig og mig til Herrens Varetægt, og ønsker dig Herrens Nærhed og Fred din tro hengivne Georg.

Tænker du kan læse det Toget skrumper.
Her er alle Georgs skriftsteder fra brevet:0 kommentarer: