29.01.2008

Tim Lorrrain Gebit d. 29.1.15.

Kære Moder!

Han som har hjulpet hidintil han hjelper og herefter han altid kun det beste vil og han har Almagts Kræfter o.s.v. den Salme traf jeg lige paa, i den lille Salme­bog, som du sente mig fra Jørgen Lorenzen, og den gjorde mit Hjerte godt ja kære Moder hær har man brug for Guds Ord og hær merker man ret den veldige Trøst som ligger deri. Ja Herren har hjulpet mig hiindtil, og det er min store Trøst at han ogsaa i Fremtiden vil være min Beskjermer. Ligger i Dag i 2 Linie hver 3 Dag er vi i 1 Linie i aaben Skyttergrav en 30-40 m for Fjenden, for deres Kugler er vi temmelig sikrede. Graven er 2 m dyb med et Trin op paa Brystværnet hvor vi skyder igjenem et langlig Hol som befinder sig i en ½ m bred Staalplade, hvor Kuglerne ikke gaar igjennem, men for Haandgranaterne og Minerne og Granaterne er vi ikke sikrede, dem er vi nødt til at tage imod, og mangen en slaar ogsaa ned i Graven, men saa mange saarede og Døde som i Førstningen har vi dog ikke. Nu har Rejnen dog hørt op, har nu haar Frost. Begyndelsen var god, da stode vi i Vand op til Stevleranden, og da vi kom ud af Graven saa vi ud som et Svin der har veltet sig gjennem en Leertrade og gjennemvaade, dog tros alt har jeg en glubende Appetit, og Forplejningen er urnerket. Herren være takket for hans Naade imod mig. Du seer mit Papir er snar op­slit send mig Cuvert og Papir med i dine Breve, og send mig Starinlys, og en Sjek­pibe da min er gaaet i tu, og ellers et og andet, det ved du jo, saa en kærlig Hilsen til dig og alle derhjemme fra din tro Søn Georg.


Lertrade:
Iflg. Feilbergs jyske ordbog "et sted hvor ler æltes"

0 kommentarer: