15.01.2008

Aachen d. 16.1.15.

Min kære elskede Mie!

Nu er vi saa altsaa snart ved Grensen, og kommer vist nu gjennem Belgien. Kl. er nu 7 og vi har ingen Middag faaet endnu. I Burg skulde vi have haft, sade ogsaa ved Bordene med Spiseskaalerne, men Inholdet var Fikserbillede, vi skulde saa vente med Middagsmaden til Kl 5, men de bleve ved at kjøre, godt at vi havde forsynet os fra Potsdam, jeg havde endnu en Pakke af mine Julekager, som nu sma­ger fortræflig, jeg har ogsaa de smaa Pebernødder med, som Moder sente mig til Ju­len nu gaar de glat med. Det kan nok gjøres behov at have varmt Tøj paa, da det er meget koldt, jeg har 2 uldne Trøjer paa, 1 Mavebelte, 1 langt Halsdug som jeg kjøb­te i Potsdam som gjør mig særlig godt, den strikkede Hovebeskytter som Tinne sente mig er god naar vi skal udenfor. 1 Lungebeskytter har jeg ogsaa, men den har jeg ikke paa, et par Pulsvarmere og 1 par Fingerhandsker, saa du kan nok forstaa at jeg er godt forsynet og saa har jeg jo ogsaa alt det gode Tøj som jeg har faaet ud­leveret. Mange Tak for dit kære Brev som jeg modtog lige da vi skulde til at rejse fra Potsdam, fik ogsaa et fra Moder som jeg nu har kundet læse paa Rejsen, ellers har jeg det meget godt kun er jeg lidt forkølet men det er dog bædre nu. Ja kære Mie, Herren gaar med mig, og er min Styrke, og det er min Bøn til ham, at han ogsaa vil være med dig, og være din Fører og Leder og trøster, ja lad os opløfte vore øj­ne til ham fra hvem for Hjelp skal komme. Morgen vil vi jo saa vist være ved Fron­ten. Saa en kærlig Hilsen fra Din tro hengivne Georg.

0 kommentarer: