27.07.2018

Skrevet d. 27.7.18.

Min kære elskede Konelil!

Har idag modtaget dit kære lange Brev som har glædet mig meget, jeg ser at du har havdt god Tid til at samle dine Tanker, ligeledes Ro og Stilhed, som er meget værd for en Brevskriver, da det ellers let bliver Fjasko hvad mand skriver og til ingen Glæde for Modtageren. Jeg skriver ikke gjerne naar jeg ikke rigtig kan samle mine Tanker, dog her bliver man jo stundom tvunget dertil ogsaa. Peters Brev glædede det mig at læse: Hjærtelig Tak for Pakken med Æggene No 19. Da vi her lever ved tør Kost laver jeg mig selv Middagesmad. Vi faar jo 1℔ Konservekjød udleveret til 2 Dage, altsaa en halv til hver Dag, som jeg saa varmer op en lille Klat Smør saa brokker jeg et par Skiver Brød i og derpaa tilsvarende Kaffe naar det er godt sammenkogt med Brødet, kommer Æggene tilsyne som bliver slaaet paa og medkogte det giver en god nærende og velsmagende Middag vel bedre som dine røde Grød og Salat, som jeg ikke har meget Tiltro til at de giver megen Kraft, og jeg slaar for at du kaager dig en Middag efter mit Resept.
Uha, det rejner idag, saa vi nesten er ved at drukne. Jeg ved ikke om du kan have en Anelse om hvilken Følelse det er, naar du i den bedste Søvn vaagnede op og at du da lagte mærke til at Dynen var gjennem vaad ligeledes Benene og Underlagenet, saa kan du sætte dig ind i den Situation jeg befandt mig i, i Formiddag da jeg vaagnede, dog Humøret maa man ikke gjerne tabe her i Felten og det er derfor det bedste at se og faa den bedste Vits ud deraf, og mange en GAng faar man ved saadanne Lejeligheder en hjærtelig Latter saa man glemmer det Ubehagelige.
Da Tinne har skrevet mig om at sende mig de smaa Venner saa kan du jo dog bedre sende dem, nu naar Johannes Piger har bestillet dem selv, du maa ogsaa nok sende mig en god Bog at læse af og til da her tit er Lejlighed dertil saa gaar Tiden bedre. -
Skade at du ikke kan glæde dig lige som Fru Broschmann, du skrev om, det er vel lidt paafaldende? Hvad du skriver til Slutning, har jeg ogsaa engang skrevet til P. Nielsen og fik derfor en god Bebrejdelse. M Nu maa du love mig at du ikke altid lever ved Rødegrød og Salat, hellere maa du sende mig en Pakke mindre du har dog ogsaa Høns, og behøver ikke at sælge Æggene alle, undtagen hvad du skal levere af, hører du? det maa du love mig. Saa hilses og kysses du af Din egen tro Georg.

0 kommentarer: