31.07.2018

Skrevet d. 31.7.18.

Min elskede kære Kone!

Har siste Nat modtaget dit kære Brev fra 26 lidt om Festen, som jeg ser har været velsignet og godt besøgt, havde ogsaa Kort fra Carl som skrev derom, han skrev ogsaa at du ikke havde været tilfreds med det korte Besøg de havde gordt dig, men Tiden havde været for knap, haaber nu i Dag paa Fortsættelsen af Brevet. Ligeledes Tak for Pakkerne 20 og 21 som begge vare godt, har til Gengjeld sendt dig en Pakke med lidt af mit Tidsfordriv haaber at det vil interesere og glæde dig lidt, har du modtaget Pakken med Skjorten. Vi er nu afløste i første Linie og ligger atter i Artileribeskyttelsesstillingen, nu bliver det nok snart til Alvor med Afløsningen som der siges, vi har jo ogsaa været længe nok her, havde ogsaa Kort fra Andreas Grevsen som ligger i Leibziger Lager ikke saa langt herfra, hjemme i Quorp har de vist glædet dem til at vi har talt hinanden, og sagte til ham, at jeg havde givet an at jeg besøgte min Svoger dog han ytrede ikke noget i den Retning. - Med vort Møde mellem Johannisbærbuskene har vel omtrent passet? og skildringen af samme vel ogsaa? Har ogsaa skrevet 3 Fødselsdagskort til Cicilie Tinne og Th. Festersen, hvornaar er det A og Nis' Fødselsdag jeg har glemt dem dem skulde jeg dog ogsaa gjerne skrive til, har havdt Brev fra dem efter lang Venten, ogsaa fra P. Bruhn som jeg vel har sendt dig? -
Du kan engeng ved Lejlighed give Andreas Rentemærkerne med, over det 3 Krigslaan saa kan han hæve dem paa Banken. Jeg tror der staar for 2½ Aar, eller hvis du vil, kan du ogsaa, saa vil jeg forære dig dem. - Nu har jeg faaet min Mellemmad bestaaende af Smørrebrød og en salt Sild, det gode Smør fra Cicilie er nu ved at slippe op det har jo ellers holden godt for. Du bor altsaa ene nu, om Natten og det lader jo til at det gaar helt godt, moske har du ogsaa ligesom Moder og Fie min Pibe og Kasket hengende i Vinduet, til Skremsel for natlig Besøg? Du ved ikke hvor gjerne jeg var hos dig om Natten for at passe paa dig og hele Huset saa var du vist slet ikke bange mere, haabentlig er den Tid ikke fjern da det bliver mig forundt. Man glemmer nesten hvorledes en Kvinde ser ud, siden min Orlöv har jeg ikke set et kvindelig Væsen thi her paa vort Strøg, om vi ogsaa kommer lidt tilbage er det ikke mulig for Zivil at bo, da alt nesten er skudt i Klump fra alle de store Somme Slag. Nu er de derhjemme jo vist mit i Kornhøsten, som man læser i Avisen tejner den vel nogenlunde, efter som Forholdene ikke har været saa gunstige, det kan jo ogsaa gjøres Behov. -
Et Brev er et Brev kan man sige dog jeg ved ikke om dette Brevs Indhold vel helt kunde tilfredsstille dig, dog man er ikke altid lige godt oplagt saaledes heller ikke altid til at skrive. Slutter derfor, og haaber neste gang at gøre det bedre. Din egen tro Mand Georg.

0 kommentarer: