22.01.2019

Feltham den 22 Januar 1919.

Min inderlig elskede Mie!

Hjærtelig Tak for dine 2 kære Breve fra den 21 og 26 Dec. Det glæder mig meget at du nu atter er rask, saa har det mindre at betyde med Omkostningerne deraf. Jeg ser at du har havdt en rolig Jul og at dine Tanker har dvælet meget i Feltham, jeg har nok ellers havdt mere Selskab for det kan du tro da var der gang i det, der var lille Ole med Paraplyen, der var Julemanden med sit lange vide Skæg, med sin Pakkebærer med store Sække fülte med Julepakker, dog Bagefter da vi var samlet i en snevrere Vennekres og samledes om det gamle Juleevangelium bleve Hjærterne stemte til Tak for den uudsigelige Gave, som var bleven os til Del. I dit siste Brev har du nok sværmet lidt for din kære Georg og været inde i Drømmernes Verden, det kan jo være godt nok til Tider og jeg kan nok lide det af dig, dog Virkeligheden er for det meste noget andet, som du jo ogsaa mente til sist. Kærligheden er jo ikke altid af søde Sager, du kan ogsaa tro at mine Tanker gaar ogsaa tit ud i Fremtiden, da jeg ved siden af dig min elskede unge Hustru bygger og bor under grønne Linde og glæder os i Samlivets hyggelige Solskin. Saa maa jeg atter slutte med de kærligste Hilsener Din tro Georg. Alle mine Venner hilser ogsaa.

0 kommentarer: