05.01.2019

Feltham Søndag d 5 Januar 1919.

Min elskede kære Mie!

Jeg var lidt tvivlraadig om hvem jeg skulde skrive til i Dag, til Broder Andreas eller dig, men saa kom jeg i Tanker om at vente med Broder til paa Onsdag, da det paa den Dag var vor kære gamle Moders Fødselsdag, saa kan du jo fortælle ham at han kan vende et Brev fra Mig. I neste Maanet begynder jeg at vente Brev fra dig, det er ellers længe siden jeg hørte sist. Jeg glæder mig dertil. Jeg gad nok vide om du nu kjeder din egen store Mand som nu nesten er lige saa tyk som stor, struttende af Sundhed, et lille pænt Spisskæg har jeg ogsaa lagt an, her kan man pleje sig og Nerverne: beroliges ogsaa efter de 4 oprivende Krigsaar, saa jeg om Gud vil kan møde dig frisk og sund i min fulde Mandomskraft, naar Gjensynets Dag nu snart oprinder. Ja hvor er Herrens Naade og Trofasthed stor mod os to min Elskede ham vil vi ikke glemme og takke derfor, og vi ham hele vort Liv, ham til Pris og Ære. For Troslivet er der ogsaa rigelig Pleje her, motte vi derved dygtiggjøres til det Arbeide som venter os derhjemme, Guds Riges fremme. Saa paa snarlig Gjensyn og de kærligste Hilsener sender din tro hengivne Georg Knudsen.

Georgs mor, Adelheid, var født den 8. januar 1843 i Raved.

0 kommentarer: