26.01.2019

Feltham Søndag den 26 Januar 1919.

Min inderlig elskede Konelil!

Hjærtelig Tak for Brevet fra 2 Juledag som jeg modtog forleden, ligeledes modtog jeg igaar Brev fra vor kære Moder som glædede sig inderlig over at Herren havde bevaret vort Liv i Nødens Stund og var fuld af Lov og Tak til Gud. Ja min Elskede det har vi ogsaa Grund til, naar vi ser ind i vort Liv, maa vi da ikke sige! Herre hvor urandsagelige ere dine Domme og dine Veje uspaarlige, dog hvor hviler man trygt i troen paa det Guddommelige Ord, der, og kun der, er der sand Fred og Glæde at finde for bekymrede og længselsfulde Sjæle. Du og Julie har jo ellers fejret en rolig Jul efter som jeg ser, jeg havde nok havdt Lyst til at kigge ind til jer en saadan Aftenstund, eller blot at have lyttet lidt ved Døren, jeg tænker at jeg der kunde have hørt en hel Del som kunde tilfredstille et længselsfuldt Hjærte. I mine Tanker er jeg ofte hos eder, og haaber hen ad Foraaret at være personlig hos eder, saa vil Længslernes Maal her paa Jord være naaet, ja motte vi saa med hverandre ile mod Længslernes Maal Oventil. Din egen tro Mand Georg.

Herre hvor urandsagelige ere dine Domme og dine Veje uspaarlige er et citat fra

0 kommentarer: