02.02.2019

Feltham, Søndag den 2 Februar 19.

Min egen inderlig elskede Mie!

Min hjærteligste Tak for den siste Hilsen i det gamle Aar, som har glædet mig meget, ja min kære Mie saaledes tager Herren os ofte afsides fra Folket for rigtig at faa os i tale, det har han gordt ved dig ved din Sygdom og det gjør han ved mig her i England, her har man Tid og Lejlighed til at tænke over, hvad Gud har i Sinde med en Menneskesjæl, han vil løse os for vor Jordbundethed og vende vort Blik opad til Bjergene hvorfra Hjelp kommer. Jeg elendige Menneske hvo skal fri mig fra dette dødsens Legeme - der er kun en Kraftkilde at øse af, og det er Jesus - Hans Blod renser os fra al Synd. Jeg kan fortælle dig, at i den Tid du har ligget Syg var der over mig som en bange Anelse, nogen som lurede paa dig, og jeg gik dermed, i inderlig Bøn til Herren, om din Bevarelse, at han vilde fri dig fra mulige Farer, og lade sine Engle staa Vagt om huset, saa intet Ondt motte ramme dig. Ja min Elskede hvorledes har Herren forunderlig hørt denne Bøn, da Døden har staaet paa Lur udenfor, for at drage bort med sit Bytte, ham være Lov og Pris derfor - Jeg har ogsaa havdt Kort fra min kære Ven Hugo, som glædede mig. Neste Gang faar jeg jo vist Resultatet fra Landlejen? Jeg har det meget godt, har faaet tilsendt 20 Kroner fra en Else Buhrman København kender du hende? jeg ikke. Kærlig Hilsen Din Georg.

... vende vort Blik opad til Bjergene hvorfra Hjelp kommer er inspireret af

Jeg elendige Menneske hvo skal fri mig fra dette dødsens Legeme er et citat fra

0 kommentarer: