09.02.2019

København 13-1-19.

Hr. Georg Knudsen.

Det var først ved et Møde forleden Aften, at jeg hørte, at de sønderjydske Soldater stadig trænger til Hjælp, og jeg sender Dem derfor nogle Penge, da det, man kan sende af Varer, er saa umaadelig begrænset og næsten ikke til at faa herhjemme. De kan tro vi er glade over at Krigen nu endelig er forbi, man kan næsten ikke begribe det, synes jeg. Nu kan det vel heller ikke vare saa forfærdelig længe, før De faa Lov at komme hjem, hvor maa De glæde Dem! Jeg ser af Deres Addresse, at De bor i Raviid, vil De ikke fortælle mig lidt om, hvor det ligger, og hvad De tog Dem til før Krigen? Har De været fanget længe, og blev De saaret?
Desværre har jeg aldrig været i Sønderjylland, men nu haaber vi jo paa at kunne komme derned til Sommer, jeg vilde saa forfærdelig gerne til Dybbøl og Als, har De været der? Her i København rører der sig for Øjeblikket et broget Liv, alle Vegne paa Gaderne vrimler det med franske og engelske Soldater, der kommer fra Tysk Fangenskab og nu skal over København hjem, skønt noget blege og medtagne ser de straalende glade ud ved Tanken om endelig at skulle hjem. Jeg hedder Else Buemann, er 18 Aar og Datter af Overretssagfører Buemann, og vi bor Rosenborggade 2I København K.
De venligste Hilsener sendes Dem med haab om snart at høre fra Dem (De maa endelig skrive hvis der er noget De særlig ønsker Dem, saa skal jeg prøve paa at skaffe det.)
                                            Fra Else Buemann.

Else Buemann blev født den 4. marts 1900, datter af Elisabeth Johanne og Viggo Buemann. Hun havde en tre år ældre storesøster, Kirsten.
Else blev senere gift med retmester Victor Bonnesen og tog hans efternavn. Hun døde den 20. juni 1979.

0 kommentarer: